Read ➵ Kızıl Ölüm (Günebakan Üçlemesi #3) Author Gülşah Elikbank – Pccare247.us

Kızıl Ölüm (Günebakan Üçlemesi #3) Fantastik Edebiyat N Gen Ve G L Kalemlerinden G L Ah Elikbank N Hayat Verdi I Ve Gen Ler Aras Nda K Sa S Rede Efsanele En G Nebakan Lemesi Son Buluyor.Karars Zl K K R Bir B Ak Gibidir, Kesti I Her Eyi Par Alar Ve Y Rtar Yleyse Bir Karar Vermeliydi Nil A K Ve Ya Am Aras Nda Ya Da Belki Kaderi Ve Ailesi Aras Nda Nil Ve Arkada Lar Kasabadaki Laneti Ortadan Kald Rmay Ba Arabildi Mi Nil In Kalbinin Yapt Se Im, Onlar Nas L Etkileyecek Fimes In A K Nda Geri Ad M Atmamas I Leri Nas L De I Tirecek Ayd Nl N Valyesinin K L C Supay N Karanl K G C Kar S Nda Yeterince G L Olacak M K Z L Lke Nin Kap Lar Lanetlenen Rklara A Lacak M Siyah G L, Supay La Olan Y Z Elli Y Ll K Hesab N Kapatabilecek Mi Ge Kal Nm Pi Manl K,Ana Rahmindeki Yaln Zl K,Dile Gelmi I Te Sonsuz Ayr L K Unutmay N Her Eyin, K K Bir Ba Lang C Vard R.

    15 thoughts on “Read ➵ Kızıl Ölüm (Günebakan Üçlemesi #3) Author Gülşah Elikbank – Pccare247.us


  1. says:

    Seriyi, ya ananlar , karakterleri yle ok sevdim ki. Genel anlamda kitaplara farkl y ld zlar vermi olsam da serinin genel olarak 4.5 y ld z haketti ini d n yorum Birka mant k hatas vard ve ben olsam bu olaya unu eklerdim ya da u ekilde i lerdim dedi im yerler elbette oldu fakat bu masal tad nda ki fantastik kitaba olan d ncelerimi de i tirmiyor lk kitab n yar s ndan sonra dedim ki ya bu kitapta z l rm her ey lemeye ne gerek var ki. Ama i ler yle y r medi son kitab bitirdi imde bitti ine inanamaz haledeydim. Yer yer g ld m yer yer aksiyondan okurken bile yoruldum heyecanland m alt n izdi im ok yer oldu. Ama asla b yle bir son hayal edemezdim ok arp c yd bence. Ah Fimes. Kendimi sana kar ilk andan beri hep ok yak n hissedip ara ara neden b yle sevdim ki ben bu ocu u diye sordum. Ama cevap yoktu. Sadece sana kar ayr bir sevgi hissettim bu di er karakterle...


  2. says:

    G nebakan lemesi Siyah Nefes Mavi Da K z l l m ok sevdim tek kelimeyle harikayd Serinin her kitab insan kendine a k edecek cinsten ger ekten, bu t r fantastik kitaplardan ho lanmayan ben kitaplar elime ald m andan itibaren b rakamad m Nil in Kayra ya olan a k can pahas na kasabay lanetten kurtarmak isteyi i..Ve Fimes nsan etkisinden kam yor , hele kitab n sonu muhte emdi Fimes in mektubunu okurken g zya lar m tutamad m..Son sayfalara kadar hem ok s ra d hem ok ak c hem de bo...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *